• Onestein - Samer Nefawa
    "Hallo, ik ben Samer. Het implementeren van ERP software is voor ieder bedrijf een spannend proces. Het vraagt om veel commitment van de betrokken partijen. Bij dat inspannende proces is het belangrijk om alle elementen van het product op een zorgvuldige wijze te onderzoeken. Dit is noodzakelijk voor het stroomlijnen van uw bedrijfsactiviteiten met het nieuwe systeem. Uiteindelijk levert dit proces een effectief resultaat op waar alle betrokkenen trots op zullen zijn. Het systeem is nu in perfecte harmonie met uw bedrijfsprocessen. Wilt u hierover sparren? Bel mij dan op mijn directe nummer: 088-6270471 (Acquisitie op dit nummer wordt niet op prijs gesteld.)" - Samer Nefawa
Peter Huisman van SolarNow
"Wij leveren zonne-energiesystemen op krediet aan particulieren in Oeganda zodat ze niet langer afhankelijk zijn van dure en ongezonde fossiele brandstoffen zoals paraffine en kaarsen. Voor ons is het managen van de kredieten een van de belangrijke succesfactoren van onze onderneming met meer dan 40 vestigingen. Een goed ERP systeem is daarin cruciaal. Onestein heeft de nodige functionaliteit naadloos, op tijd en binnen budget voor ons gerealiseerd." - Peter Huisman van SolarNow